ЕЛЕКТРОКАРДИОГРА̀МА

ЕЛЕКТРОКАРДИОГРА̀МА ж. Мед. Графическо изображение, във вид на крива начупена линия, на работата на сърцето, направено на електрокардиограф. Сърдечният център разполага с най-усъвършенствувани и модерни медецински апарати. С тяхна помощ се правят електрокардиограми, телерадиографии.. и др. ВН, 1959, бр. 2501, 4. Импулсите на волята, действените потоци на нервите, могат да се предават от кожата и на една здрава,.. ръка, тъй както могат да се снемат електрическите токове на сърдечната мускулатура в електрокардиограма. К, 1963, кн. 4, 19. // Такова изображение на специален лист хартия. После опипа пулса [лекарят], дълго разглежда електрокардиограма, писа в един картон и накрая каза: ... Получили сте инфаркт. Д. Фучеджиев, Р, 321. На бюрото на кардиолога стояха купчини електрокардиограми, ехограми и болнични картони. △ Лекарката внимателно заразглежда електрокардиограмата на болното дете.

Списък на думите по буква