ЕЛЕКТРОКАРДИОГРА̀ФИЧНО

ЕЛЕКТРОКАРДИОГРА̀ФИЧНО. Техн. Мед. Нареч. от електрокардиографичен, с помощта на електрокардиограф; електрокардиографски. От всички мускули сърдечният се обхваща най-напред от вкоченясването; това е установено електрокардиографично. Б. Кърджиев, ОПА, 16. Ще наблюдаваме сърдечния мускул електрокардиографично.

Списък на думите по буква