ЕЛЕКТРОКАРДИОГРА̀ФИЯ

ЕЛЕКТРОКАРДИОГРА̀ФИЯ, мн. няма, ж. Мед. Метод за определяне състоянието на сърцето и съседните му тъкани чрез улавяне и записване с помощта на електрокардиограф биотоковете, възникващи при неговата дейност. Биотоковете са присъщи на всяка жива клетка. Записването на биотоковете е метод, който често се употребява в медицината — например електрокардиографията. С. Славчев, ЖББ, 74. Електрокардиографията (EKG) е важен и широко разпространен метод за изследване на сърцето. Посредством нея се регистрират електрическите токове, възникнали в сърцето по време на неговата дейност. М. Василев и др., ВБ, 145. // Този метод, прилаган като диагностична процедура в болнично заведение от лекар-специалист. Кабинет по електрокардиография.

Списък на думите по буква