ЕЛЕКТРОКАРДИОСКО̀П

ЕЛЕКТРОКАРДИОСКО̀П м. Техн. Мед. Апарат, който изобразява на екран филмово записаните електрически токове на сърдечната дейност.

Списък на думите по буква