ЕЛЕКТРОКОНДЕНЗА̀ТОР

ЕЛЕКТРОКОНДЕНЗА̀ТОР м. Техн. Устройство от два метални проводника, разделени с диелектрик, способно да съхранява, кондензира електрическа енергия.

Списък на думите по буква