ЕЛЕКТРОКРА̀Н

ЕЛЕКТРОКРА̀Н, мн. ‑ове, след числ. ‑а, м. Техн. Подемен кран, който се движи и действа с помощта на електродвигател. По железопътни релси се движат електрокранове. Те разбутват метала и го товарят във вагоните. ВН, 1952, бр. 166, 1. С помощта на електрокрана се разтоварват стоки с контейнер.

Списък на думите по буква