ЕЛЕКТРОЛА̀МПА

ЕЛЕКТРОЛА̀МПА ж. Техн. 1. Електрическа лампа. Днес Сливен се развива като център на вълнен и памучен текстил с текстилно машиностроене.. Има и фабрики за стъклен амбалаж, електролампи и др. Геогр. Х кл, 166. В птицефермата бяха инсталирани специални електролампи, които облъчват целия под и храната на птиците. ВН, 1960, бр. 2687, 1. И в най-тъмни зимни дни парниците се осветляват с мощни подвижни електролампи.

2. Радиолампа, лампа в радиоприемник, телевизор и под. Електролампа за радиоприемник.

Списък на думите по буква