ЕЛЕКТРОЛА̀МПОВ

ЕЛЕКТРОЛА̀МПОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до производството на електролампи. Електроламповият и стъкларски завод .. в Сливен произвежда годишно десет милиона електрически крушки. Л. Мелнишки, ПП, 26. Имало едно време един електролампов завод .. Този завод не работи с пълен капацитет. Ст, 1964, бр. 938, 1. Електролампов цех. Електролампова техника.

2. За радиоапарат, телевизионен приемник и под. — който има в устройството си лампи; лампов. Електролампов предавател.

Списък на думите по буква