ЕЛЕКТРОЛИЗЍРАМ

ЕЛЕКТРОЛИЗЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Хим. Подлагам на електролиза. Когато електролизираме природна вода, тя непрекъснато се обогатява на тежка вода. НТМ, 1961, кн. 5, 3. електролизирам се страд. Количествата от едно и също вещество, които за равни времена се електролизират от различни електрични токове, са пропорционални на силата на тия токове. Хим. VII кл, 1950, 49. Не бива да се елктролизира разтвор, съдържащ хлорни йони, понеже отделящият се хлор разтваря платиновия анод. Н. Пенчев и др., КАХ, 340.

Списък на думите по буква