ЕЛЕКТРОЛИЗЬО̀Р

ЕЛЕКТРОЛИЗЬО̀Р м. Спец. Специално устройство — съд, вана, вместилище с необходимите елктроди и проводници, в което се извършва електролиза; електролизна клетка. Известни са случаите, когато тя [корозионната умора] изважда от строя цели апарати само след няколко дни работа. Почетно място в този списък заемат различните изпарители, електролизьори, тръбите, автоглавите и други устройства. Св. Райчева, К, 20. Електролизьорите за електролиза в разтопени среди (например за получаване на алуминия) са по същество един вид електрически пещи. К. Дойчев, МП (превод), 938.

— Фр. électroliseur.

Списък на думите по буква