ЕЛЕКТРОЛЍТЕН

ЕЛЕКТРОЛЍТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Спец. 1. Който е свързан с електролит. Друго приложение на електролизата е електролитно полиране повърхността на метали. Физ. Х кл, 1958, 141. В съседната лаборатория за електролитен анализ лаборантката .. през цялото време на диализата прави точни анализи и следи непрекъснато промените в кръвта на болния. ВН, 1963, бр. 3687, 4. Електролитен разтвор.

2. Който се отнася до елктролиза; галваничен. Нечистата мед се валцова на листа и се използува за аноди, които се потапят в електролитна вана с разтвор от меден сулфат с 5-10% сярна киселина. Н. Николов, М, 220. В електролитната лаборатория се изследват минералните съставки (електролитите) в кръвния серум и други биологични течности. ВН, 1961, бр. 2998, 4.

3. За метал, метално покритие — който е получен при електролиза и е много чист. Между Златица и Пирдоп,.., е разпрострял обширните си корпуси Медодобивният комбинат,.., той вече доставя на народното стопанство чиста електролитна мед. Л. Мелнишки, ПП, 16. Електрометалургичният метод се използува и за пречистване на суровите метали (рафинация) и получаването им в чист вид. Така получените метали се наричат електролитни. Хим. IХ кл, 1965, 104. В консервната промишленост бригадите ще работят по внедряването на опаковки от електролитно бяло тенеке, по уточняване технологията за произвоството на готови замразени ястия и други. ВН, 1964, бр. 3036, 2. Електролитно желязо. Електролитна сплав.

◊ Електролитен кондензатор. Техн. Електрически кондензатор, който представлява система от два елктрода, потопени в течен или сух електролит с голямо приложение в електротехниката и радиотехниката. В този приемник са монтирани допълнителни

електролитни кондензатори (батерии), които периодически се сменят. Електролитна дисоциация. Хим. Химически процес, който се характеризира с пълно или частично разпадане на разтворените (обикн. във вода) електролити на йони в условията на електролиза. Според теорията на електролитната дисоциация електролитите във воден разтвор, а някои от тях и в други разтворители или в стопилка, се дисоцират на положително и отрицателно натоварени частици — катиони и аниони. Този процес протича спонтанно и моментално при разтварянето или стопяването на електролита. Хим. ХI кл, 1965, 56.

Списък на думите по буква