ЕЛЕКТРОЛОКОМОТЍВЕН

ЕЛЕКТРОЛОКОМОТЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Рядко. 1. Който се отнася до електролокомотив. Към камероподобните [минни] изработки се отнасят тези, които свързват шахтата с рудничния двор, помпените и машинните камери,.., електролокомотивните депа. Х. Попйорданов и др., ПИ, 41. Електролокомотивен извоз. Електролокомотивен машинист.

2. Който е свързан с производството, ремонта и подръжката на електролокомотиви. За обслужване на ж. п. транспорт работят вагоностроителният и локомотивният завод.., електролокомотивният завод .. и др. ремонтни заводи. Г. Костов и др., К, 179. Електролокомотивно депо.

Списък на думите по буква