ЕЛЕКТРОЛУМИНИСЦЀНТЕН

ЕЛЕКТРОЛУМИНИСЦЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Спец. Който се отнася до електрическа луминисценция. Светенето на кометите се дължи не на отражение и дифузия на слънчевата светлина (..), а предимно на фотолуминисцентни и електролуминисцентни явления — .. светене, причинено от потоците електризирани частици, които излизат от Слънцето. Астр. ХI кл, 1958, 73. "Студеното" светене е действително едно твърде интересно явление, при което светлината се излъчва без загряване на излъчващото тяло. Такава е светлината на съвременните електролуминисцентни лампи, на телевизорните екрани,.., на различните светещи скали, циферблати и пр. ВН, 1958, бр. 2275, 4.

Списък на думите по буква