ЕЛЕКТРОМАГНЕТЍЗЪМ

ЕЛЕКТРОМАГНЕТЍЗЪМ, ‑змът,‑зма, мн. няма, м. Физ. 1. Съвкупност от явления, в които се проявява постоянната връзка между електричните и магнитните свойства на веществата като резултат на магнитното поле, създавано от електрическите товари. Приложението на електромагнетизма в гравирането ще предизвика преврат в това изкуство.

2. Отдел от физиката, в който се изучават тези явления и закономерностите, свързани с тях. Оказа се, че натрупаните от абстрактните разсъждения на математиците теории са влезли в основата на редица нови науки: класическата хидромеханика,.., електромагнетизма, квантовата механика. ВН, 1961, бр. 2961, 4.

Списък на думите по буква