ЕЛЕКТРОМАТЕРИА̀Л

ЕЛЕКТРОМАТЕРИА̀Л м. 1. Материал за приготвяне и ремонт на електрически устройства, електрически прибори и др. Някои метали се използват за електроматериали поради високата им електропроводимост. Медта е електроматериал с по-голямо приложение в промишлеността.

2. Съвкупност от електрически инструменти, уреди, битова домакинска техника, кабели, контакти, детайли и части на електрически апарати и устройства и под., свързани с електрическата мрежа и инсталация, като стока, обикн. в търговски обект. На мострения панаир в Пловдив ще бъдат изложени медни проводници, кабели и други електроматериали.Магазин за електроматериали. Щанд за изпробване и демонстрация на електроматериали.

Списък на думите по буква