ЕЛЕКТРОМЀР

ЕЛЕКТРОМЀР м. Електрически измервателен уред за отчитане на количеството консумирана електроенергия. Всеки електромер се състои от електромотор, свързан с брояч. Физ. VIII кл, 1965, 63. Електромерът е снабден с броителен механизъм, който регистрира изразходваната електрическа енергия. Ел. ХI кл, 1965, 82. Табло с електромери. Нощен електромер.

Списък на думите по буква