ЕЛЕКТРОМЀРЕН

ЕЛЕКТРОМЀРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Който се отнася до електромер. Токозахранването се извършва посредством самостоятелно кабелно (..) свързване с три фази и нулев проводник. Това свързване (..) отвежда електрическата енергия до електромерното табло. Й. Венков и др., К, 234. Електромерна лаборатория.

Списък на думите по буква