ЕЛЕКТРОМЕТАЛИЗА̀ЦИЯ

ЕЛЕКТРОМЕТАЛИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Техн. Нанасяне на метално покритие върху различни изделия по електролитен начин. В последно време облицоването на вала се заменя с електрометализация, което е по-просто и по-икономично — наслагва се метал върху износеното място. В. Геров, ПКВ, 206.

Списък на думите по буква