ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГЍЧЕН

ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Техн. Който се отнася до електрометалургия. Техническото получаване на металите от техните руди е обект на важен клон от химическата промишленост, наречен металургия. За целта се прилагат три основни метода: пирометалургичен, хидрометалургичен и електрометалургичен. Хим. ХI кл, 1965, 86. В зависимост от начина на получаването феросплавите се делят на високопещни (доменни), електрометалургични и алуминотермични. Л. Калев, ВТЛ, 203.

Списък на думите по буква