ЕЛЕКТРОМЕТАЛУ̀РГИЯ

ЕЛЕКТРОМЕТАЛУ̀РГИЯ, мн. няма, ж. Техн. Отрасъл от металургията, който използва различни методи и процеси за получаване на метали и различни сплави с помощта на електроенергия. Електричният ток се използува в електрометалургията за получаване на чисти метали. Физ. VIII кл, 1965, 9. Откриването на електрическата дъга в 1802 г. от В. В. Петров.., а също създаването на първия трансформатор от И. Ф. Усагин в 1882 г. са открили възможността за създаването на електропещите и на електрометалургията. К. Дойчев, МП (превод), 13.

Списък на думите по буква