ЕЛЕКТРОМЕХА̀НИКА

ЕЛЕКТРОМЕХА̀НИКА, мн. няма, ж. 1. Отдел от елетротехниката, който се занимава с проектирането, производството и използването на електрически двигатели и машини. Специалист по електромеханика. Минна електромеханика. Електромеханика в корабостроенето.

2. Този раздел като техническа учебна дисциплина в техникум или висше техническо училище, университет, институт. Факултет

по електромеханика. Изпит по електромеханика. // Учебник по тази дисциплина.

Списък на думите по буква