ЕЛЕКТРОМЕХАНЍЧЕН

ЕЛЕКТРОМЕХАНЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който е свързан с електромеханика; електромеханически. Електромеханична работилница. Електромеханична бригада. Електромеханичен цех. Електромеханичен завод.

2. За уред, прибор, машина и под. — който се привежда в движение от електричество, който превръща електрическата енергия в механична работа. Електричеството служи тук [в селското стопанство] не само за осветление и за движение на различните машини. То се използува още за електромеханични доилки, инкубатори.. и др. Физ. Х кл, 1965, 103. Електромеханични са тези часовници, при които за поддържане на колебателното движение на часовниковия регулатор (..) или за задвижването на електромагнитни механизми, които служат за измерване на времето, се използува електрическа енергия. Е. Чичов, В, 3. Електромеханична игла. Електромеханични фитнес уреди.

3. Който е основан на електрическо и механическо въздействие върху нещо. Електромеханично доене.

Списък на думите по буква