ЕЛЕКТРОМИОГРА̀МА

ЕЛЕКТРОМИОГРА̀МА ж. Мед. Изображение на дейността и състоянието на изследвания мускул, получено чрез електромиография, което намира приложение в диагностиката и хирургията.

Списък на думите по буква