ЕЛЕКТРОМИОГРА̀Ф

ЕЛЕКТРОМИОГРА̀Ф м. Мед. Специален апарат за констатиране и диагностиране на състоянието на мускул чрез отчитане на електрическите импулси на биотоковете, възникващи при волеви движения, който се използва за диагностика, лечение, рехабилитация, в хирургията.

Списък на думите по буква