ЕЛЕКТРОМИОГРА̀ФИЯ

ЕЛЕКТРОМИОГРА̀ФИЯ, мн. няма, ж. Мед. 1. Метод за диагностика на мускулите, основан на констатиране и записване на величините на биотоковете при действие на волеви мускул чрез специален апарат електромиограф. Посредством мощни усилватели тези токове могат да се регистрират.. Така се родиха електрокардиографията, електромиографията и електроенцефалографията. НТМ, 1961, кн. 4, 22.

2. Този метод като конкретна диагностична процедура, изследване или като част от лечение. Изпратиха ме на електромиография. Кабинет по електромиография.

3. Графично изборажение на величините на биотоковете на волеви мускул, направено от електромиограф. // Такова изображение върху хартия.

Списък на думите по буква