ЕЛЕКТРОМОНТА̀Ж

ЕЛЕКТРОМОНТА̀Ж м. Монтаж на електрическо устройство, електрическа инсталация и под., машини, съоръжения и компоненти на електрическата мрежа. За учениците от прогимназиалния курс се предвижда системно трудово обучение чрез практически занятия в училищните работилници по ръчна обработка на дърво и метал, електромонтаж и работа в учебно опитните полета. ВН, 1959, бр. 2594, 2.

Списък на думите по буква