ЕЛЕКТРОМОНТА̀ЖЕН

ЕЛЕКТРОМОНТА̀ЖЕН, ‑жна, ‑жно, мн. ‑жни, прил. Който се отнася до електромонтаж. Електромонтажните и ремонтните работи по електрическите мрежи се правят само след изключване на тока. В. Брънеков и др., СД, 7. В техническата работилница има три отдела — дърводелски, ковашки и електромонтажен.

Списък на думите по буква