ЕЛЕКТРОМОНТЬО̀Р

ЕЛЕКТРОМОНТЬО̀Р м. Работник, технически специалист по направата и ремонта на електрически инсталации в помещения, производствени площадки и под. и включването към електрическата мрежа на електрически машини, апарати и съоръжения. От града пристигнаха елктромонтьори, включиха станцията в токовата мрежа, прекараха телефон. А. Гуляшки, МТС, 308. За размерите на изложбата говори обстоятелството, че за нейното подреждане са работили десет денонощия 3 000 работници, от които 500 са били електромонтьори. Н. Фурнаджиев, МП, 15.

Списък на думите по буква