ЕЛЕКТРОМОТО̀РЧЕ

ЕЛЕКТРОМОТО̀РЧЕ, мн. ‑та, ср. Техн. Умал. от електромотор. На изложбата те [кръжочниците] са се представили с вентилатори, електрически печки със самоделни електромоторчета. НТМ, 1961, кн. 7, 16. Посредством акумулатори, поставени вътре в часовника, от получената електрическа енергия се привежда в действие малко електромоторче (тежи 80 грама и е с мощност 20 микровата). МН, 1960, бр. 2865, 4.

Списък на думите по буква