ЕЛЕКТРОНАГРЯ̀ВАНЕ

ЕЛЕКТРОНАГРЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Техн. Нагряване чрез пряко превръщане на електрическата енергия в топлинна, използвано за различни цели в металургията, строителството и други производствени процеси, както и в бита за отопление, за домакински уреди и др. През последните години поради техническия прогрес в производството на вторични цветни метали се появиха нови типове пещи,.. с два вида електронагряване. К. Дойчев, МП (превод), 942. Сушилните работят с пряк топъл въздух или чрез електронагряване и светлинно облъчване. В. Цветков и др., МТД, 38. Армирането на панелите се извършва .. по метода на електронагряването преди бетонирането на елемента. РД, 1966, бр. 7, 2.

Списък на думите по буква