ЕЛЕКТРО̀НВОЛТ

ЕЛЕКТРО̀НВОЛТ, мн. ‑ове, след числ. ‑а, м. Физ. Единица мярка за количеството енергия на елементарни частици, атомни ядра и др., използвана в атомната и ядрената физика. Знае се, че при откъсване на ядрена маса от 0,001 едница се освобождава един милион електронволта енергия или в един кг материя се крие 25 милиарда киловатчаса електрична енергия. Л. Томов и др., СВВМ, 221. Някъде от бездните на Космоса долитат положително заредени елементарни частици. Техният размер е нищожен. Но енергията, която носят, е колосална — милиарди електронволта! ВН, 1963, бр. 3687, 4.

Списък на думите по буква