ЕЛЕКТРОНЕУТРА̀ЛЕН

ЕЛЕКТРОНЕУТРА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Спец. При който броят на електроните е равен на броя на протоните. Ако към електронеутралните атом или молекула се присъединят излишни електрони, тези частици стават отрицателно заредени. И. Пандев, ТЙ (превод), 8. Под действието на светлината анионите на брома отдават електроните си на сребърните катиони и преминават в електронеутрално състояние. Хим. IХ кл, 1965, 69. В електронеутралния атом броят на електроните от електронната обвивка е равен на броя на протоните, т. е. на поредния номер на елемента. Хим. ХI кл, 1965, 20.

Списък на думите по буква