ЕЛЕКТРОНЕУТРА̀ЛНОСТ

ЕЛЕКТРОНЕУТРА̀ЛНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Спец. Свойство на атома да съдържа равен брой електрони и протони. Натриевият атом има в най-външната си обвивка един електрон, който е твърде подвижен и лесно подскача върху други атоми.. Така натрият придобива електронната картина на неона, но заедно с това се нарушава електронеутралността на атома му, като се получава натриев йон с един положителен пълнеж. Хим. VII кл, 1950, 32.

Списък на думите по буква