ЕЛЕКТРО̀НИК

ЕЛЕКТРО̀НИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Специалист по електроника. Напоследък една нова дума навлиза все по-често в речника на електрониците — молекулярна електроника. НТМ, 1966, кн. 212, 86.

Списък на думите по буква