ЕЛЕКТРО̀ННО

ЕЛЕКТРО̀ННО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: електронен1, напр.: електронноизмерителен, електроннолъчев, електронномикроскопичен, електроннооптичен, електронносметачен и др.

ЕЛЕКТРО̀ННО

ЕЛЕКТРО̀ННО. Физ. Нареч. от електронен1. По-нататък само тези избрани импулси се групират електронно и се отброяват от електромеханични номератори. ВН, 1961, бр. 2973, 4. Кабелите ще бъдат монтирани паралелно и ще издават определени знаци, които ще бъдат електронно улавяни от командните табла на автомобилите. ВН, 1961, бр. 2955, 4. Усвоени са и три нови изделия, електронно регулиращи заваръчните параметри на дъгата. Т, 1981, бр. 247, 1.

Списък на думите по буква