ЕЛЕКТРО̀НО

ЕЛЕКТРО̀НО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до електрони .., напр.: електроноволт, електронография, електронопривличащ, електронофилен, електроноскопичен и др.

Списък на думите по буква