ЕЛЕКТРОПО̀МПЕН

ЕЛЕКТРОПО̀МПЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Техн. Прил. от електропомпа. Електропомпена станция.

Списък на думите по буква