ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛА̀Н

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛА̀Н, мн. няма, м. Техн. Специален технически порцелан, използван като материал за направата на изолатори и изолационни приспособления и части в електрическите апарати, устройства и мрежи. Основната част на изолаторите е порцелановото тяло, което се прави от висококачествен електропорцелан. А. Начев, ЕС, 71. Електропорцелан за високо и ниско напрежение. // Само мн.Приспособления, части, направени от такъв материал. Магазин за всякакви видове електропорцелани.

Списък на думите по буква