ЕЛЕКТРОПРОВО̀ДНИКОВ

ЕЛЕКТРОПРОВО̀ДНИКОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Техн. Който се отнася до електропроводник, до електрически проводник. В електротехниката намират приложение различни материали, които според предназначението си могат да се разделят на три основни групи: електропроводникови, електроизолационни и феромагнитни. Ел. ХI кл, 1965, 32.

Списък на думите по буква