ЕЛЕКТРОПРОИЗВО̀ДЕН

ЕЛЕКТРОПРОИЗВО̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Рядко. Електропроизводствен, електропроизводителен. До влизането в действие на големите електропроизводни централи нуждата от електрическа енергия за индустрията и за цялото народно стопанство ще бъде твърде голяма и постоянно ще се увеличава. РД, 1950, бр. 211, 3. Електропроизводни мощности. Електропроизводна промишленост.

Списък на думите по буква