ЕЛЕКТРОПРОИЗВО̀ДСТВЕН

ЕЛЕКТРОПРОИЗВО̀ДСТВЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до производство на електричество; електропроизводителен. За производството на това количество електрическа енергия [11 милиарда квтч.] е нужно, от една страна, да разполагаме с необходимите електропроизводствени мощности и, от друга — да се осигури съответно гориво. ВН, 1960, бр. 2621, 1.

Списък на думите по буква