ЕЛЕКТРОПРОИЗВО̀ДСТВО

ЕЛЕКТРОПРОИЗВО̀ДСТВО, мн. няма, ср. Производство на електрическа енергия. Електропроизводството трябва да изпреварва потребностите от електроенергия на всички отрасли. РД, 1959, бр. 307, 1. План за електропроизводство.

Списък на думите по буква