ЕЛЕКТРОПРОМЍШЛЕНОСТ

ЕЛЕКТРОПРОМЍШЛЕНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Дял от националното стопанство, който включва проектирането, строителството, производството и поддръжката на машини, апарати, системи и под. за добиване, разпределяне и използване на електрическата енергия. Медта се употребява в чист вид или като сплав още от дълбока древност. Днес тя намира широко приложение в електропромишлеността и машиностроенето. Р. Димитров, РЗН, 32-33. С развитието на електропромишлеността и машиностроенето ще се ускори развитието на страната. △ Съвременният бум в новите модерни технологии изисква преустрояване на цялата национална електропромишленост.

Списък на думите по буква