ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЍТЕЛЕН

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЍТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Спец. Който се отнася до електроразпределение. Довеждането на енергията [електрическата] непосредствено до консуматорите става чрез електроразпределителни мрежи. Ел ХI кл, 1965, 28. Едновременно с изграждането на електрическите централи се изгражда и електропреносната и елктроразпределителна система. А. Начев, ЕС, 9. Напрежението в нашите електроразпределителни мрежи е прието да бъде 220 волта. НТМ, 1962, кн. 4, 30. Електроразпределително табло.

Списък на думите по буква