ЕЛЕКТРОРЕМО̀НТЕН

ЕЛЕКТРОРЕМО̀НТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до електроре‑

монт, до ремонт на електрически инсталации или на електрически уреди. Електроремонтна работилница. Електроремонтен цех.

Списък на думите по буква