ЕЛЕКТРОСИСТЀМА

ЕЛЕКТРОСИСТЀМА ж. Спец. 1. Съвкупност от всички предприятия и съоръжения, свързани с произвеждането, пренасянето и разпределянето на електрическия ток и неговото правилно използване в промишлеността, транспорта и бита, която се контролира и управлява от единен център.Национална електросистема. Трансгранична електросистема.

2. Устройство, чрез което става електрическо захранване на някакъв уред, машина в електрическата мрежа. Някакъв лост ударил Николай Петрович по главата и го ранил. .. Риндин успял да изключи главния прекъсвач на електросистемата да не би при случаен натиск на лоста или копчетата на пулта да направи беля. НТМ, 1961, кн. 11, 26.

Списък на думите по буква