ЕЛЕКТРОСМЕТА̀ЧЕН

ЕЛЕКТРОСМЕТА̀ЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Обикн. в съчет.: Електросметачна машина. Техн. Електрическа машина със сложна конструкция за пълно механично извършване на алгебрични действия. Всички съвременни електросметачни машини имат "запомнящо" устройство. △ Електросметачните машини бяха изместени от много по-съвършените електронносметачни машини.

Списък на думите по буква