ЕЛЕКТРОСНАБДЯ̀ВАНЕ

ЕЛЕКТРОСНАБДЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Снабдяване с електрическа енергия. Електроснабдяването се извършва от многобройните енергосистеми, повечето от които не са свързани помежду си. Л. Мелнишки, К, 91. За електроснабдяването на София е построена на р. Искър първата в България водна електрическа централа "Панчарево" мощна 2000 к. с. ВН 1960, бр. 2866, 2. Все още обаче не са ликвидирани повредите по електроснабдяването на 285 населени места, водоснабдяването в 210 селища не е възстановено. Тр, 1981, бр. 264, 2. // Предприятия, фирми, организации, осигуряващи действието на електроснабдителната мрежа и безопасното захранване на електрическите инсталации, машини и съоръжения с ток, както и контрола, измерването и неговото заплащане. Софийското електроснабдяване обнародва нови наредби и ценоразпис за услуги.

Списък на думите по буква