ЕЛЕКТРОСОНДЍРАНЕ

ЕЛЕКТРОСОНДЍРАНЕ ср. Геол. Метод за изследване на електрическото натоварване на почви или скали и др. с помощта на електросонда. Около АЕЦ редовно се извършва изследване на почвата с електросондиране.

Списък на думите по буква