ЕЛЕКТРОСТА̀НЦИЯ

ЕЛЕКТРОСТА̀НЦИЯ ж. Електрическа станция, електрическа централа; електроцентрала. Силна походна електростанция осветяваше .. помещенията, строени за училищни кабинети и трапезарии. П. Славински, ПЩ, 399. Електрическият ток се пренася икономично само в една зона от 500-600 км около източника на неговото произвеждане — електростанцията. К, 1963, кн. 5, 16. С малки загуби лесно се пренася [електрическата енергия] на големи разстояния. Това дава възможност електростанциите да се строят, където има въглища и вода, а заводите — където има необходимите суровини. Физ. VIII кл, 1965, 9. Атомна електростанция. Вятърна електростанция. Помпена електростанция.

Списък на думите по буква